Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteydessä Hämeenlinnassa toimiva Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen asialla. Maamme suurimmassa opettajakorkeakoulussa opettajia koulutetaan kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin, aikuiskoulutukseen sekä liikenneopettajiksi autokouluihin ja muihin liikennealan koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. Lisäksi jo opettajina toimiville tarjotaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tehtäviin pätevöittävää koulutusta.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelijoiden määrä on hiukan alle tuhat ja henkilöstöä on noin 80, joista noin 50 toimii yliopettajina tai lehtoreina. Pedagogisen pätevyyden antavien koulutusohjelmien lisäksi ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen hanke- ja täydennyskoulutustoimija ja ottaa näin valtakunnallista vastuuta ammatillisen koulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämisestä.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun vahvuusalueet tulevat näkyviin niin perusopettajankoulutuksessa kuin hankkeissa ja täydennyskoulutuksessa. Opettajien osaamisen ja vahvuuksien ylläpitämistä ja osaamisen ennakointia pidetään tärkeänä tulevaisuuden tarpeisiin vastattaessa.

Lue lisää: http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/AOKK/