Povezave

Mapa učnih dosežkov – interaktivni model

Mapa učnih dosežkov iz leta v leto bolj prerašča prvotni namen, ki je bil zbiranje dokazil za priznavanje znanja, in vedno bolj postaja pomemben spodbujevalec spremljanja napredka dijaka. Dijake spodbuja k razmišljanju  in načrtovanju svojih ciljev, uči pravilno shranjevati in pravilno označevati dokumente ter spodbuja razmislek o tem , kako in s katerimi izdelki,  posnetki, nastopi oziroma drugimi dokazili bi svoje kompetence lahko potrdili.

Osebni izobraževalni načrt – priročnik

V priročniku so v prvem delu predstavljena temeljna izhodišča osebnih izobraževalnih načrtov, ki so podlaga za razvoj in pripravo osebnih izobraževalnih načrtov, kot pripomoček kateri koli populaciji. V drugem delu pa so avtorji, predstavniki posameznih vrst zavodov dijakov s posebnimi potrebami (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljaje Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana), predstavili posebne značilnosti vključene populacije, ki jih velja poznati ob vse večjem procesu inkluzije

Moja izbira – Informiranje in svetovanje za načrtovanje kariere, promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja

 

Zakonske podlage:

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o ocenjvanju znanja v srednji šoli