MAPPING – individualizirano učenje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Projekt MAPPING nudi pomoč učiteljem in vodstvu šol, ki želijo uvesti oziroma izboljšati individualne izobraževalne načrte udeležencev v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poudarek projekta je na organizacijskih okvirjih, pedagogiki in načrtovanju učnih enot.

V projektu MAPPING predvidevamo tri rezultate:

  1. Glavni rezultat bo MAP: navodila, ki bodo vsebovala modele, metodično-didaktična orodja in ključne principe za učinkovito uvajanje oziroma izboljšanje individualiziranega učenja.
  2. Drugi rezultat bo modul za usposabljanje učiteljev za uporabo metod individualiziranega učenja.
  3. V projektu pa bo nastala tudi multimedijska dokumentacija primerov dobre prakse, ki bodo nastali med testnim izvajanjem v 5 sodelujočih državah. Ta dokumentacija bo uporabnikom pomagala, da si bodo lažje predstavljali in dobili nove ideje pri izvajanju individualnega učenja.

Projekt MAPPING se je začel oktobra 2013 v okviru EU programa Vseživljenjsko učenje. Partnerji v projektu  (iz Danske, Finske, Velike Britanije/Wales, Nizozemske in Slovenije) bomo izmenjali izkušnje in primere dobre prakse ter s skupnimi močmi ustvarili nov prispevek k uresničevanju evropske strategije 2020. Končni rezultati projekta bodo na voljo proti koncu leta 2015.

Cilj projekta je, da bi prispevali k izboljšanju sistema zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kar je ena od evropskih prednostnih nalog. Pri tem bomo uporabili že razvite metode samoevalvacije in kolegialnega presojanja.