Kaj delamo v projektu Mapping?

Projekt se je uradno začel 1. oktobra 2013.

Partnerji smo se srečali na uvodnem sestanku od 18. do 20. novembra 2013 na Danskem, v Viborgu. Na tem sestanku smo se predstavili, izmenjali svoje izkušnje o individualiziranem učenju ter zasnovali prvo verzijo orodja za opazovanje metod individualiziranega učenja.

V Sloveniji smo vzpostavili projektni tim, ki je sestavljen iz strokovnjakov CPI v sodelovanju z dvema šolama, BC Naklo ter ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola.

Skupaj z ostalimi projektnimi partnerji smo pripravili operativno verzijo opazovalnih orodij. Usklajevali smo se na virtualnih srečanjih, preko socialnih omrežij, svoje pripombe in popravke pa smo odlagali v shrambo na Dropboxu.

Marca 2014 je potekalo opazovanje primerov individualiziranega učenja na Danskem in na Finskem, ki sta se ga udeležili dve predstavnici CPI. Opazovanje je potekalo s pomočjo opazovalne matrike ter ogrodja za intervju, in sicer v skladu z metodo kolegialnega presojanja.

Rezultati opazovanja so zbrani. Junija 2014 smo se dobili v okviru razširjene skupine, v kateri so poleg CPI še predstavniki ŠC Naklo in TŠC Kranj, SEGSŠ. Pogovor je stekel o definiranju lokalnih potreb na obeh šolah ter na splošno v Sloveniji. Izpostavljene so bile teme:  samoevalvacija, refleksija po opravljenem PUD-u; individualni uvodni razgovor v kombinaciji s karierno mapo; pomoč učiteljem pri individualizaciji pouka. Definiranje lokalnih potreb je pomembno za natančnejše definiranje tem, s katerimi bi se intenzivneje ukvarjali, saj na izvedbeni ravni rezultati projekta omogočajo prilagoditve glede na lokalne/nacionalne potrebe.

18. in 19. septembra 2014 smo se partnerji srečali v Ljubljani. Pregledali smo novosti pri uvajanju individualiziranega učenja po posameznih državah ter vmesne rezultate projekta: matriko kakovosti s kriteriji za opazovanje in spremljanje individualiziranega učenja v praksi ter slovarček pojmov (oba rezultata sta že dostopna na spletni strani projekta www.teaching-map.eu). Orodje MAP za pomoč pri uvajanju in izboljšanju individualiziranega učenja je še v delu, vsebovalo pa bo osnovna metodološka izhodišča za posamezne kriterije individualiziranega učenja, dodatne dokumente ter AV gradivo s primeri dobre prakse iz vseh sodelujočih držav partneric. Na podlagi projekta bomo razvili tudi usposabljanje za učitelje. Oboje bomo preizkusili tudi v praksi, in sicer ob sodelovanju dveh šol, srednje šole BC Naklo in SESGŠ Kranj.