Kako poteka Mapping?

Mapping je projekt prenosa inovacij na temo individualiziranega učenja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. V tem projektu sodelujejo učitelji in pedagoško osebje iz poklicnih šol, institucije za usposabljanje učiteljev in svetovalci za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz 5 držav: Danske, Finske, Velike Britanije, Nizozemske in Slovenije.

Projekt Mapping je zasnovan tako, da člani opazujejo in zbirajo metode in primere dobre prakse na Danskem in na Finskem, ki imata bogate izkušnje pri izvajanju individualnega učenja.  Druge sodelujoče države imajo cilj, da primere dobre prakse uporabijo v svojem kontekstu, Finska in Danska pa v projektu iščeta povratno informacijo o poteku individualiziranega učenja ter o možnostih za izboljšave.

VSloveniji smo k sodelovanju pritegnili še dve šoli, in sicer Biotehniški center Naklo ter Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola. Na teh dveh šolah bomo rezultate prejekta preizkusili v praksi.