Organisatie

ROC West-brabant

Het Innovatietnetwerk

Het Florijn college, onderdeel van ROC West-Brabant, is een school voor  economisch beroepsonderwijs en wil studenten opleiden tot succesvolle wereldburgers, die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening.

MAPPING wordt uitgevoerd binnen het Florijn college. De betrokken afdelingsmanager is Arie Voermans. Hij is afdelingsmanager van de afdeling Financiele dienstverlening, marketing en communicatie en Juridsche opleidingen. Een aantal docenten levert een bijdrage door middel van het ontwikkelen van een trainingsonderdeel en het testen hiervan. Tevens geven docenten input voor de te ontwikkelen Map. (zie “about”)

Het project wordt geleid door Innovatienetwerk van ROC West-Brabant.

Het te ontwikkelen trainingsaanbod wordt middels een pilot getest binnen het Florijn college. Het aanbod wordt later breder ingezet binnen het Florijn college en toegevoegd aan het aanbod van de ROC Academie.