OPAZOVALNA MATRIKA V SLOVENŠČINI

Opazovalna matrika je orodje za opazovanje in spremljanje procesa individualizacije. Z njeno pomočjo lahko razmišljamo o svoji trenutni praksi ter načrtujemo spremembe in izboljšave.

Opazovalna matrika in vodnik