INDIVIDUALNI RAZGOVORI

BC Naklo in SESGŠ Kranj sta v izbranih oddelkih izvedla individualne razgovore z vsemi dijaki.individualni-razgovor_okvir Ti pogovori so razrednikom odprli oči, zato lahko sedaj njihovo poučevanje temelji na dijakovih vidikih, potrebah in željah. Sami dijaki so tudi bili v večji meri sposobni razmišljati o svojem lastnem razvoju. Z osredotočanjem na osebno motivacijo za lastno izobrazbo je bilo lažje opredeliti cilje za prihodnost.